Co wolno przenosić w podnośniku koszowym – najważniejsze przepisy BHP


Podnośnik koszowy to rodzaj podestu ruchomego o budowie ramienno-teleskopowej. Jego obsługa zaliczana jest do prac niebezpiecznych i wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Czy wolno przewozić w nim materiały budowlane? Jakie środki bezpieczeństwa należy zachować?

Do czego można wykorzystać podnośnik koszowy?

Podnośnik koszowy jest przede wszystkim pojazdem służącym do podnoszenia i przenoszenia. Czasem podnośniki koszowe określane są mianem zwyżek z koszem osobowym. Ramię teleskopowe znajduje się na podwoziu samochodu ciężarowego i jest zakończone koszem osobowym. Jego głównym wyróżnikiem w stosunku do innych urządzeń służących podnoszeniu ciężarów jest element roboczy, czyli kosz. Pomiędzy poszczególnymi modelami zwyżek występują różnice w udźwigu, a także zasięgu ramienia teleskopowego. Bardzo ważny jest dobór zarówno udźwigu, jak i zasięgu do pracy w określonych warunkach w zależności od tego, w realizacji jakich zadań ma pomóc podnośnik.

Rodzaje podnośników koszowych a ich zastosowanie

Na rynku dostępne są różne rodzaje podnośników koszowych, a ich zróżnicowanie odpowiada możliwościom przewożenia towarów. Przykładowo podnośnik przegubowy może mieć duży wysięg i możliwość swobodnego manewrowania koszem. Z kolei podnośniki nożycowe mają duży, stabilny kosz. Bardzo ważne jest to, aby w czasie pracy operatorzy wózków byli bezpieczni, dlatego podesty ruchome muszą spełniać określone kryteria i zasady BHP.

Gdzie można wykorzystać podnośnik koszowy?

Tego typu urządzenia doskonale sprawdzają się w trakcie prac zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz. W przypadku każdej z maszyn budowlanych ważne jest, by była ona używana zgodnie z przeznaczeniem.
Głównym elementem konstrukcyjnym podnośnika koszowego, który wyróżnia go na tle innych maszyn budowlanych, jest kosz. Pozwala on na bezpieczny transport osób wraz z narzędziami w odpowiednie miejsce i wykonywanie określonych prac na wysokości.

Co wolno przenosić w podnośniku koszowym – najważniejsze przepis y BHP

Podczas przewożenia samych ładunków w podnośniku koszowym dość łatwo można się pomylić w trakcie obliczania wagi i w efekcie nietrudno o przeciążenie maszyny. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, która może prowadzić do wyłączenia maszyny, a nawet jej przewrócenia.

Jakie informacje warto sprawdzić, zanim umieścimy np. materiał budowlany w podnośniku koszowym? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na maksymalny udźwig kosza, który jest zdefiniowany w instrukcji obsługi.

Ładunek w obrębie kosza powinien być także unieruchomiony. Jeśli nie zostanie on odpowiednio ustabilizowany, to również może dojść do zagrożenia zdrowia lub nawet życia operatora maszyny, a także zniszczenia mienia. Przede wszystkim łańcuchy lub pasy powinny być odpowiednio dobrane do tonażu ładunku, by zapewniały bezpieczeństwo. Powinny one też przechodzić regularnie kontrolę swojej wytrzymałości, by mogły w pełni chronić przewożony towar. Brak odpowiedniego zabezpieczenia stwarza ryzyko, że lina się urwie lub po prostu odwiąże.

Co wolno przenosić w podnośniku koszowym – najważniejsze przepis y BHP

Warto sprawdzić dokładnie w instrukcji wytyczne dotyczące obsługi maszyny. Zawarte są w nich informacje mówiące jednoznacznie, że transport ciężkich ładunków może stanowić poważne zagrożenie i w związku z tym jest zabroniony. Wyjątek stanowią wysięgniki samochodowe. Mają one zamontowany do dolnej platformy kosza specjalny hak. W takim wypadku możliwy jest transport podwieszonego ładunku.

Przeznaczenie podnośnika – czynności zabronione

Każda maszyna przeznaczona do transportu czy to ludzi, czy to ładunków, zawiera w instrukcji obsługi informacje, które mają umożliwić bezpieczną eksploatację maszyny. To samo dotyczy podnośników koszowych. Listę najczęściej zabronionych czynności przedstawia poniższa grafika.

Co wolno przenosić w podnośniku koszowym – najważniejsze przepis y BHP

Przeczytaj także: BHP w pracy na wysokości z wykorzystaniem podnośników 

Sprawne urządzenie w trakcie przenoszenia towarów

Żeby można było eksploatować maszynę, musi ona być przede wszystkim sprawna i należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji obsługi. Bez względu jednak na to, do czego zostanie wykorzystany nasz podnośnik koszowy, pamiętajmy o tym, że musi mieć aktualny przegląd Urzędu Dozoru Technicznego. Każda maszyna musi przechodzić rutynowe badania kontrolne, które pozwalają na określenie, czy zwyżka pracuje prawidłowo i czy nie wymaga określonych prac naprawczych.

Sprawdź naszą ofertę wózków koszowych: https://gutlift.pl/

  

powrót do listy